Tutkimushankkeet

Mattersoft osallistuu aktiivisesti erilaisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin, joiden myötä kehitetään uusia ja monipuolisia, pääasiassa reaaliaikaisia palveluita ja sovelluksia etenkin joukkoliikenteelle. Alla muutamia esimerkkejä projekteista joissa olemme tai olemme olleet mukana.

digile.png

Internet of Things on DIGILE:n koordinoima ja Tekesin rahoittama, vuonna 2012 käynnistynyt ja vuonna 2016 päättynyt kansallinen SHOK-tutkimushanke. Hankkeessa tutkittiin esineiden internetiä ja sen tuomia liiketoimintamahdollisuuksia. Mattersoft oli hankkeessa mukana työohjelmassa, jossa tutkittiin älykkäiden liikennejärjestelmien hyödyntämistä liikenteessä sekä yksityisautoilun että joukkoliikenteen osalta. Työohjelmassa Mattersoft koordinoi osakokonaisuutta, jossa toteutettiin älyliikenneaiheinen pilotti Tampereella yhdessä neljän muun paikallisen partnerin kanssa.

Lue lisää: http://www.internetofthings.fi/

emosion.png

Kansainvälisen AAL-ohjelman kehityshanke E-MOSION:ssa kehitettiin mobiilipalveluita erityisesti vanhusväestön käyttöön. Palveluiden tarkoituksena on edistää erityisesti kotona asuvan vanhusväestön mahdollisuuksia suoriutua omatoimisesti, turvallisesti ja itsenäisesti tehtävistä, jotka edellyttävät asiointia kodin ulkopuolella. Kehitetyissä palveluissa tarjotaan käyttäjille reaaliaikaisen joukkoliikennetiedon sekä vallitsevat olosuhteet huomioon ottavia, monipuolisia informaatiopalveluita. Kattavat informaatiopalvelut muodostuvat yhdistämällä informaatiota eri lähteistä sensoreiden ja algoritmien avulla. Projekti alkoi heinäkuussa 2012 ja päättyi kesäkuussa 2015.

Lue lisää: http://emosion-project.eu/

livegov.jpg

Live+Gov-tutkimushankkeessa tutkittiin kansalaisten ja viranomaisten välisen vuorovaikutuksen edistämismahdollisuuksia mobiilisovellusten avulla. Hankkeessa kehitetyn mobiilisovelluksen avulla kansalaiset voivat ilmaista tarkasti tarpeensa ja kantansa esimerkiksi kaupunkiympäristön kehittämiseen ja joukkoliikenteeseen, sekä saavat ajantasaista tietoa näihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Palaute- ja informaatiokanavana toimiva mobiilisovellus hyödyntää toiminnassaan laajaa valikoimaa älypuhelimissa olevia sensoreita. Mattersoft oli mukana hankkeessa kehittämässä sovellusta sekä koordinoimassa joukkoliikenneaiheista pilottia Helsingissä. Tämä osittain Euroopan komission rahoittama FP7-ohjelman tutkimushanke käynnistyi helmikuussa 2012 ja se saatiin päätökseen tammikuussa 2015.

Lue lisää: http://liveandgov.eu/

dicoma.jpg

DiCoMa, kahdeksan erimaalaisen, yli 40 partnerin yhteishankkeessa tehtiin tutkimusta ja järjestelmäkehitystä laajojen katastrofien ja monimutkaisten hätätilanteiden hallitsemiseksi. Tässä ITEA2-ohjelman hankkeessa kehitetyn järjestelmän tarkoituksena on parantaa päätöksenteon tehokkuutta sekä koulutuksen että reaaliaikaisen tiedonvälityksen avulla. Hanke käynnistyi lokakuussa 2011 ja päättyi syyskuussa 2014.

Lue lisää: http://www.innovationenergy.org/dicoma/

pronto.jpg

PRONTO-projektissa selvitettiin reaaliaikaisen tapahtumatiedon hyödyntämismahdollisuutta päätöksenteossa. Pääpainona tutkimuksessa oli keskittyä havaitsemaan erilaisia tapahtumia sensoreiden avulla ja luomaan päätöksenteon tueksi alusta, jolla näitä tapahtumia esitetään. Projektissa tutkittiin tapahtumatiedon vaikutusmahdollisuuksia sekä joukkoliikenteen että pelastustoimen osalta. Tämä osittain Euroopan komission rahoittama FP7-ohjelman tutkimushanke käynnistyi maaliskuussa 2009 ja se saatiin päätökseen helmikuussa 2012.