Tuotteet

MATKUSTAJAINFORMAATIO

Joukkoliikenteen ajoneuvojen reaaliaikaiset paikkatiedot ja yksityiskohtainen aikataulutieto yhdistyvät joukkoliikenteen pysäkkitason reaaliaikaennusteiksi. Mattersoftin tehokkaat laskenta-algoritmit yhdessä vahvan toimialatuntemuksen kanssa muodostavat kokonaisuuden, joka tarjoaa matkustajille tarkkaa ja ajantasaista liikennöintitietoa saapumisennusteiden muodossa. Tätä tietoa tarjotaan pysäkki- ja ajoneuvonäytöillä sekä internetissä virtuaalipysäkkeinä. Lisäksi ajoneuvojen etenemistä voidaan tarkastella myös reaaliajassa päivittyvän karttanäkymän avulla. Joukkoliikenteen käyttökokemus on miellyttävä, kiitos helposti saatavilla olevan ja tarkan ennustetiedon.

SIMULAATTORI

Joukkoliikenteen aikataulusuunnittelun kokonaisuus on monimutkainen: suunnittelijoita on useita ja eri liikennemuotojakin monia, joten aikataulujen yhteensovittaminen on haastavaa. Mattersoft tarjoaa tähän haasteeseen avuksi tehokkaan työkalun, jolla suunnitteluaineiston simulointi on vaivatonta. Yleisimmillä aikataulusuunnitteluohjelmistoilla tehdyt aikataulut voidaan visualisoida selainpohjaisen kartan päällä ja näin vertailla näitä eri tavoin ennen tuotantoon päästämistä. Aikataulujen ollessa jo käytössä, voidaan niitä vertailla reaaliaika- tai historiadataa vasten. Mattersoftin simulaattori on erinomainen lisä suunnittelutiimien viestintään sekä laadunvarmistukseen.

LIIKENNEVALOETUUDET

Joukkoliikenteen liikennevaloetuudet ovat älyliikennettä edustavimmillaan – ekonomisia ja ekologisia. Niiden avulla aikataulunmukaisuus paranee radikaalisti ja ajoajat lyhenevät, mutta tärkeimpänä on matkustajien kokema joukkoliikenteen laatu. Mattersoft on erikoistunut joukkoliikenteen liikennevaloetuuksiin ja hallitsee erilaiset toimintalogiikat sekä teknologiset ratkaisut, joita viranomaiset voivat hyödyntää.